Điểm bán An Hầu Đan tại quận Phú Nhuận

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Phú Nhuận Pharmacity 32 Nguyễn Văn Đậu , Phường 5  
2 Phú Nhuận Pharmacity 215 Phan Đình Phùng, Phường 15  
3 Phú Nhuận Bảo Trâm 22 Thích Quảng Đức, phường 5 038424569
4 Phú Nhuận Nhựt Bình 538 Nguyễn Kiệm, phường 4  
5 Phú Nhuận Ngọc Diệp 21B Nguyễn Văn Đậu, phường 9 0932041048
6 Phú Nhuận NT Số 11 334 Phan Đình Phùng 0988 415 758
7 Phú Nhuận Thiên Phước 247 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12 0909 185 689
8 Phú Nhuận Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, phường 2 0839951329
9 Phú Nhuận La Nhi An 182 La Nhị An, phường 1 02839902049
10 Phú Nhuận Trung Nguyên  372 Phan Xích Long, 2 02839951329
11 Phú Nhuận Kim Tố 534 Phan Xích Long, 3 0971504805
12 Phú Nhuận Anh Tú 299 Phan Xích Long, 1 0932185935
13 Phú Nhuận Thiên Phúc  247 Huỳnh Văn Bánh, 12 0275264992
14 Phú Nhuận La Nhị An  182 Phan Đăng Lưu, 3 02839902049
15 Phú Nhuận Phúc Tâm 49 Thích Quảng Đức, 4 02839950637
16 Phú Nhuận Mỹ Lan 213 Thích Quảng Đức, 4 0988027727
17 Phú Nhuận Minh Phú  512 Nguyễn Kiệm, 4 0909898175
18 Phú Nhuận Trung Nguyên  372 Phan Xích Long, 2 02839951329
19 Phú Nhuận Kim Tố 534 Phan Xích Long, 3 0971504805
20 Phú Nhuận Anh Tú 299 Phan Xích Long, 1 0932185935
21 Phú Nhuận NT Số 11 334 Phan Xích Long, 1 0988415758
22 Phú Nhuận Thiên Phúc  247 Huỳnh Văn Bánh, 12 0275264992
23 Phú Nhuận Bảo Trân  22 Thích Quảng Đức, 5 02838424569
24 Phú Nhuận Bảo Trân 2  69 Thích Quảng Đức, 4 0933940767
25 Phú Nhuận Phúc Tâm 49 Thích Quảng Đức, 4 02839950637
26 Phú Nhuận Minh Phú  512 Nguyễn Kiệm, 4 0909898175

chat-active-icon