Điểm bán An Hầu Đan tại Quận 7

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 7 Pharmcity Sc5-2 Khu phố SkyGarden 1016/5 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong  
2 Quận 7 Pharmcity 45 Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây  
3 Quận 7 Pharmcity 76 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận  
4 Quận 7 Pharmcity 51A Lý Phục Man, Khu phố 2, Phường Bình Thuận  
5 Quận 7 Pharmcity 103 Đường số 15, Phường Tân Qui  
6 Quận 7 Pharmcity 36 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông  
7 Quận 7 Pharmcity 571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông  
8 Quận 7 Pharmcity 340 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng  
9 Quận 7 Pharmcity 34 Khu Cảnh Viên II – S1-2, Khu phố 6, Phường Tân Phú  
10 Quận 7 Pharmcity 81 Đường số 79, Phường Tân Quy  
11 Quận 7 Pharmcity 393 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong  
12 Quận 7 Pharmcity 58 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây  
13 Quận 7 Pharmcity 04 Block C – Dự Án Chung Cư Florita – 83 Đường D4, Phường Tân Hưng  
14 Quận 7 Pharmcity 1112 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 4, Phường Tân Phú  
15 Quận 7 Nhân Tâm 491 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông 01654858646
16 Quận 7 Minh Tâm 2 171 Huỳnh Tấn Phát 0903817144
17 Quận 7 Mỹ An 3 3G Lâm Văn Bền, Cư xá ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây 0909556655
18 Quận 7 Mỹ An 2 86 Đường số 9, phường Tân Phú 0909556655
19 Quận 7 Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, phường Tân Phú 02837710344
20 Quận 7 Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông 0908 135 024
21 Quận 7 Minh Tâm 88/32 Nguyễn Văn Qùy, Phường Phú Thuận 01208 258 948
22 Quận 7 Từ Phương 2 14C Tân Mỹ, Tân Phú 0909008856
23 Quận 7 Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây 0918883458
24 Quận 7 NT Thảo 46 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng 0933771357
25 Quận 7 Ngọc Mi 250 Lê Văn Lương, Tân Hưng 0919129507
26 Quận 7 Tuệ Sinh 409 Huỳnh Tấn Phát , Tân Thuận Đông 02838724176
27 Quận 7 Tân Mỹ 2 46 Tân Mỹ, Tân Quy 0906946633
28 Quận 7 Ngọc Minh 41/9 Tân Thuận Tây, 0946962490 0946962490
29 Quận 7 Ngọc Thịnh 1 360 A Huỳnh Tấn Phát , Bình Thuận  0901482878
30 Quận 7 Như Xuân 16/5 Bùi Văn Ba, Tân Thuận 0938919265
31 Quận 7 Huỳnh Trí  675 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0909982080
32 Quận 7 Hồng Thịnh  803 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0964556343
33 Quận 7 Minh Phúc 1007 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0986785177
34 Quận 7 Tân Quy  97 Đường 15, Tân Quy  0921567520
35 Quận 7 Ngọc My 250B Lê Văn Lương, Tân Quy  02837719436
36 Quận 7 Nhân Hòa  169 Lê Văn Lương, Tân Kiểng 09096396822
37 Quận 7 Hạnh Phúc  267 Lê Văn Lương, Tân Quy  0892030208
38 Quận 7 Hảo Hảo 8 Đường 15, Tân Quy  09846884457
39 Quận 7 Ngọc Thịnh 1 360 A Huỳnh Tấn Phát , Bình Thuận  0901482878
40 Quận 7 Như Xuân 16/5 Bùi Văn Ba, Tân Thuận 0938919265
41 Quận 7 Huỳnh Trí  675 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0909982080
42 Quận 7 Minh Phúc 1007 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0986785177
43 Quận 7 Tân Quy  97 Đường 15, Tân Quy  0921567520
44 Quận 7 Ngọc My 250B Lê Văn Lương, Tân Quy  02837719436
45 Quận 7 Nhân Hòa  169 Lê Văn Lương, Tân Kiểng 09096396822
46 Quận 7 Hạnh Phúc  267 Lê Văn Lương, Tân Quy  0892030208
47 Quận 7 Hảo Hảo 8 Đường 15, Tân Quy  09846884457

chat-active-icon