Điểm bán An Hầu Đan tại Quận 3

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 3 Pharmacity 372 Lê Văn Sỹ, Phường 14  
2 Quận 3 Pharmacity 410 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4  
3 Quận 3 Pharmacity 373 Hai Bà Trưng, Phường 8  
4 Quận 3 Vạn Sơn Hòa 378 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 918602166
5 Quận 3 NT Số 8 164 Nguyễn Phúc Chu, Phường 9 09112 943 038
6 Quận 3 Hoàng Hân 92 Vườn Chuối, Phường 4 0903 062 920
7 Quận 3 Bồi Ngươn Đường 174/32A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 01262 747 966
8 Quận 3 Ngọc Châu 2 177 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 02838 338 998
9 Quận 3 Minh Châu 9 435 Hai Bà Trưng, phường 8  09038205065
10 Quận 3 Liên Châu 361 Hai Bà Trưng – Phường 8 938112858
11 Quận 3 Long Châu Số 379 Hai Bà Trưng, phường 8  
12 Quận 3 Gia Hân 2 102 Vườn Chuối, phường 4 903777294
13 Quận 3 Hồng Ngọc 87 Trần Quang Diệu phường 14 919566388
14 Quận 3 Nhân Phong Đường 447B Hai Bà Trưng, Phường 8 2838465090
15 Quận 3 Thu Thảo 97T Trần văn Đang, Phường 9 903189079
16 Quận 3 Đông Dương 143 Nguyễn Phúc Nguyên , 10 797155955
17 Quận 3 Nhân Hóa  436/3 CMT8, 11 282387636
18 Quận 3 Gia Hân 58A  Bàn Cờ, 3 342650363
19 Quận 3 Kim Thu 430/1 Nguyễn Đình Chiểu, 4 932736099
20 Quận 3 Văn Minh 153 Nguyễn Thiện Thuật, 1 773694526
21 Quận 3 Minh Thư 220 Nguyễn Thượng Hiền, 4 283222918
22 Quận 3 Đông Dương 143 Nguyễn Phúc Nguyên , 10 797155955
23 Quận 3 Nhân Hóa  436/3 CMT8, 11 282387636
24 Quận 3 Gia Hân 58A  Bàn Cờ, 3 342650363
25 Quận 3 Kim Thu 430/1 Nguyễn Đình Chiểu, 4 932736099
26 Quận 3 Văn Minh 153 Nguyễn Thiện Thuật, 1 773694526
27 Quận 3 Minh Thư 220 Nguyễn Thượng Hiền, 4 283222918
28 Quận 3 Nhân Phong Đường 447B Hai Bà Trưng, 8 2838465090

chat-active-icon