Điểm bán An Hầu Đan tại Đông Anh

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: NHÀ THUỐC BÁN AN HẦU ĐAN TOÀN QUỐC

STT

Quận

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT

1

Đông Anh

Nhung Nhung

Số 45, Tổ 11, Tập Thể Z153 Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh

983349982

2

Đông Anh

Minh Trang 

Số 20 Tổ 25 Thị Trấn Đông Anh

4238820533

3

Đông Anh

Trần Dương

Hà Lâm 2, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

0976907559

4

Đông Anh

Bác Lanh

Số 72 Tổ 6 Tt Đông Anh, Hà Nội

2438837043

5

Đông Anh

Hồng Liên

137 Ga Đông Anh,  Thị Trấn Đông Anh

975645115

6

Đông Anh

QT Số 1

 Tổ 1, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Đông Anh

983109692

7

Đông Anh

Hồng Liên

129b Tổ 8 Thị Trấn Đông Anh

975645115

8

Đông Anh

Bình Nguyên

Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh

0975469144

chat-active-icon