Các mức quà tặng

Hướng dẫn tích điểm

Các mức quà tặng

Áp dụng đồng thời cho cả 2 nhãn hàng An Hầu Đan và An Hầu Đan Kids

Cách thức tích điểm

Bước 1: Tìm tem tích điểm trên vỏ hộp An Hầu Đan và An Hầu Đan Kids

Bước 2: Cào mã và tích điểm bằng cách nhắn tin mã tích điểm tới tổng đài 6089

Với mỗi mã số tin nhắn thành công bạn sẽ được tính: 1.5 điểm với mã An Hầu Đan viên và 1 điểm với mã An Hầu Đan Kids

Lưu ý:

  • Điểm tích lũy được ghi nhận theo số điện thoại. Quý khách chỉ sử dụng 1 sô điện thoại để tích điểm, nếu sử dụng 2 số điện thoại, hệ thống sẽ ghi nhận 2 số điện thoại khác nhau.
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng An Hầu Đan và An Hầu Đan Kids trên toàn quốc. Không áp dụng đối với chủ nhà thuốc hoặc cửa hàng để kinh doanh.