Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 7 Nhân Tâm 491 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông 01654858646
2 Quận 7 Minh Tâm 2 171 Huỳnh Tấn Phát 0903817144
3 Quận 7 Mỹ An 3 3G Lâm Văn Bền, Cư xá ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây 0909556655
4 Quận 7 Mỹ An 2 86 Đường số 9, phường Tân Phú 0909556655

0915980012

5 Quận 7 Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, phường Tân Phú 02837710344
6 Quận 7 Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông 0908 135 024
7 Quận 7 Minh Tâm 88/32 Nguyễn Văn Qùy, Phường Phú Thuận 01208 258 948
8 Quận 7 Từ Phương 2 14C Tân Mỹ, Tân Phú 0909008856
9 Quận 7 Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây 0918883458
10 Quận 7 NT Thảo 46 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng 0933771357
11 Quận 7 Ngọc Mi 250 Lê Văn Lương, Tân Hưng 0919129507
12 Quận 7 Tuệ Sinh 409 Huỳnh Tấn Phát , Tân Thuận Đông 02838724176
13 Quận 7 Tân Mỹ 2 46 Tân Mỹ, Tân Quy 0906946633
14 Quận 7 Ngọc Minh 41/9 Tân Thuận Tây, 0946962490 0946962490
15 Quận 7 Ngọc Thịnh 1 360 A Huỳnh Tấn Phát , Bình Thuận  0901482878
16 Quận 7 Như Xuân 16/5 Bùi Văn Ba, Tân Thuận 0938919265
17 Quận 7 Huỳnh Trí  675 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0909982080
18 Quận 7 Hồng Thịnh  803 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0964556343
19 Quận 7 Minh Phúc 1007 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0986785177
20 Quận 7 Tân Quy  97 Đường 15, Tân Quy  0921567520
21 Quận 7 Ngọc My 250B Lê Văn Lương, Tân Quy  02837719436
22 Quận 7 Nhân Hòa  169 Lê Văn Lương, Tân Kiểng 09096396822
23 Quận 7 Hạnh Phúc  267 Lê Văn Lương, Tân Quy  0892030208
24 Quận 7 Hảo Hảo 8 Đường 15, Tân Quy  09846884457
25 Quận 7 Ngọc Thịnh 1 360 A Huỳnh Tấn Phát , Bình Thuận  0901482878
26 Quận 7 Như Xuân 16/5 Bùi Văn Ba, Tân Thuận 0938919265
27 Quận 7 Huỳnh Trí  675 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0909982080
28 Quận 7 Minh Phúc 1007 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng 0986785177
29 Quận 7 Tân Quy  97 Đường 15, Tân Quy  0921567520
30 Quận 7 Ngọc My 250B Lê Văn Lương, Tân Quy  02837719436
31 Quận 7 Nhân Hòa  169 Lê Văn Lương, Tân Kiểng 09096396822
32 Quận 7 Hạnh Phúc  267 Lê Văn Lương, Tân Quy  0892030208
33 Quận 7 Hảo Hảo 8 Đường 15, Tân Quy  09846884457

TƯ VẤN VIÊM HÔ HẤP

Bác sĩ Hoàng Sầm

Chủ tịch viện Y Học Bản Địa Việt Nam
Xuất thân từ gia đình 13 đời làm thuốc Nam

Xin vui lòng đặt câu hỏi của bạn về các bệnh viêm hô hấp, viêm Amidan, viêm VA, viêm họng. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Ngoài ra bạn có cơ hôi được tặng 1 hộp An Hầu Đan miễn phí khi đặt mua sản phẩm.