Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STTHuyệnNhà ThuốcĐịa chỉSĐT
1Quận 5Vạn Phát101 Lương Nhữ Học, Phường 100906376757
2Quận 5Cửu Long158 Nguyễn Trãi, phường 20908860901
3Quận 5Hoàng Ngọc142 Hải Thượng Lãn Ông, phường 100908888043
4Quận 5Hoàng Khang87 Lương Nhữ Học, phường 100934 140 557
5Quận 5Phúc Hưng88 Triệu Quang Phục, Phường 100971 417 535
6Quận 5Đức Nhân40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 50909502465
7Quận 5Tân Trường Hưng816 Nguyễn Trãi, phường 1402822420832
8Quận 5Nam Phát78 Triệu Quang Phục, phường 100906717671
9Quận 5Thành Phảt95 Lương Nhữ Học, phường 100902577869
10Quận 5Bảo Anh Dược Hãng82 Hải Thượng Lãn Ông, phường 1002838547622
11Quận 5Phước Hưng110A Hải Thượng Lãn Ông, phường 100909318316
12Quận 5Nhung Thành33 Nguyễn Văn Đừng, phường 60938561555
13Quận 5Hằng Thái65A Triệu Quang Phục, phường 1002838562956
14Quận 5Hạnh Đức Đường826 Nguyễn Trãi, phường 1402838560288
15Quận 5Hải Phong Đường42 Hải Thượng Lãn Ông, phường 100944431505
16Quận 5Giác Luận43 Lương Nhữ Học, phường 100918585441
17Quận 5NT 9999 Lương Nhữ Học, phường 100918585441
18Quận 5Thu Hà141 Lương Nhữ Học, Phường 100909828742
19Quận 5Gia Hưng103 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 1102838562330
20Quận 5Phúc Khang145 Lương Nhữ Học, Phường 1002838548090
21Quận 5Đông Phương146 Lương Nhữ Học, Phường 100906363747
22Quận 5Hải Phong144 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 110938093335
23Quận 5Vĩnh Huê821 Nguyễn Trãi, Phường 140838556486
24Quận 5Ánh Sáng109 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 1202838550801
25Quận 5Minh loan003 CC Phan Văn Trị, Phường 20904712933
26Quận 5Bảo Ngân49 Thuận Kiều, Phường 1202838547587
27Quận 5Minh Khang73 Trần Bình Trọng, phường 10907406799
28Quận 5Vinh Phát61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 100839509958
29Quận 5Hoàng Ngọc121 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 100908888043
29Quận 5Minh Loan Lô A CC Phan Văn Trị , 20904712933
30Quận 5Đức Nhân40 Bùi Hửu Nghĩa, 50908316965
31Quận 5Hòa Bình31 Bùi Hửu Nghĩa, 50353929451
32Quận 5Bạch Vân 41 bạch Vân, 50906091799
33Quận 5Thành Thái441 An Dương Vương, 30938391024
34Quận 5Tú Thanh136 Huỳnh Mẫn Đạt, 30937769385
35Quận 5Bảo Châu445 Trần Phú, 7070721575
36Quận 5An Minh2610 Nguyễn Trãi, 80938809887
37Quận 5Hạnh Đức Đường826 Nguyễn Trải, 1402838560288
38Quận 5Phúc Hưng88 Triệu Quang Phục, 1002838536383
39Quận 5Vinh Phát61 Hải Thượng Lãn Ông, 1009389500999
40Quận 5 Minh Phát73 B Hải Thượng Lãn Ông, 100933761622
41Quận 5Hải Phong Đường42 Hải Thượng Lãn Ông, 100944431505
42Quận 5Lộc Phát77 Hải Thượng Lãn Ông, 100978002747
43Quận 5Giác Luận43 Lương Nhữ Học, 100918585441
44Quận 5Thu Hà141 Lương Nhữ Học, 100909828742
45Quận 5Vĩnh Lộc 130 Lương Nhưữ Học , 1102838592306
46Quận 5Đại Khánh75 Lương Nhữ Học, 1002862719518
47Quận 5Hải Bình257B Nguyễn Biểu , 20985440664
48Quận 5Vũ Tùng192 Lê Hồng Phong, 40345975119
49Quận 5Tấn Thuyên21 Thuận Kiều, 120909617077
50Quận 5Vĩnh Huê821 Nguyễn Trãi, 1402838556486
51Quận 5Minh Loan Lô A CC Phan Văn Trị , 20904712933
52Quận 5Đức Nhân40 Bùi Hửu Nghĩa, 50908316965
53Quận 5Hòa Bình31 Bùi Hửu Nghĩa, 50353929451
54Quận 5Bạch Vân 41 bạch Vân, 50906091799
55Quận 5Thành Thái441 An Dương Vương, 30938391024
56Quận 5Tú Thanh136 Huỳnh Mẫn Đạt, 30937769385
57Quận 5Bảo Châu445 Trần Phú, 7070721575
58Quận 5An Minh2610 Nguyễn Trãi, 80938809887
59Quận 5Hạnh Đức Đường826 Nguyễn Trải, 1402838560288
60Quận 5Phúc Hưng88 Triệu Quang Phục, 1002838536383
61Quận 5Nam Phát76 Triệu Quang Phục, 100906718671
62Quận 5Vinh Phát61 Hải Thượng Lãn Ông, 1009389500999
63Quận 5 Minh Phát73 B Hải Thượng Lãn Ông, 100933761622
64Quận 5Hải Phong Đường42 Hải Thượng Lãn Ông, 100944431505
65Quận 5Lộc Phát77 Hải Thượng Lãn Ông, 100978002747
66Quận 5Giác Luận43 Lương Nhữ Học, 100918585441
67Quận 5Thu Hà141 Lương Nhữ Học, 100909828742
68Quận 5Vĩnh Lộc 130 Lương Nhưữ Học , 1102838592306
69Quận 5Đại Khánh75 Lương Nhữ Học, 1002862719518
70Quận 5Hải Bình257B Nguyễn Biểu , 20985440664
71Quận 5Vũ Tùng192 Lê Hồng Phong, 40345975119
72Quận 5Tấn Thuyên21 Thuận Kiều, 120909617077
73Quận 5Viĩnh Huê821 Nguyễn Trãi, 1402838556486
74Quận 5Tân Trường Hưng816 Nguyễn Trãi, 140938484854

TƯ VẤN VIÊM AMIDAN, VIÊM VA MIỄN PHÍ

Bác sĩ Hoàng Sầm

Chủ tịch viện Y Học Bản Địa Việt Nam
Xuất thân từ gia đình 13 đời làm thuốc Nam

Xin vui lòng đặt câu hỏi của bạn về viêm Amidan, viêm VA, viêm họng. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Ngoài ra bạn có cơ hôi được tặng 1 hộp An Hầu Đan miễn phí khi đặt mua sản phẩm.