Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Phường Nhà thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Phường 10 Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0909318316
2 Phường 10 Hằng Thái 65A Triệu Quang Phục, Phường 10 02838562956
3 Phường 10 Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, phường 10 0934 140 557
4 Phường 10 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 02838547622
5 Phường 10 Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, phường 10 0916042808
6 Phường 10 Đại Lộc  73 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 02838571622
7 Phường 10 Hải Phong Đường 42 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0944431505
8 Phường 3 Thành Thái 441 An Dương Vương, phường 3 0938391024
9 Phường 2 Cửu Long 158 Nguyễn Trãi, phường 2 0908 368 326
10 Phường 1 Vạn Phát  101 Lương Nhữ Học, phường 1 0906376757
11 Phường 14 Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trãi, phường 14 02838560288
12 Phường 5 Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2 0909502465
13 Phường 11 Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, phường 11 0978002747
14 Phường 6 Nhung Thành 33 Nguyễn Văn Đừng, phường 6 0938561555
15 Phường 14 Nam Phát 76 Triệu Quang Phục, Phường 10 0906718671
16 Phường 10 Thành Phát 95 Lương Nhữ Học, Phường 10 0902577869
17 Phường 10 Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ôn, Phườn 10g 0839509958

TƯ VẤN VIÊM HÔ HẤP

Bác sĩ Hoàng Sầm

Chủ tịch viện Y Học Bản Địa Việt Nam
Xuất thân từ gia đình 13 đời làm thuốc Nam

Xin vui lòng đặt câu hỏi của bạn về các bệnh viêm hô hấp, viêm Amidan, viêm VA, viêm họng. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Ngoài ra bạn có cơ hôi được tặng 1 hộp An Hầu Đan miễn phí khi đặt mua sản phẩm.