Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

 

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 4 Hà My 369 Đoàn Văn Bơ, phường 13 0909331329
2 Quận 4 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, Phường 15 01228 989 500
3 Quận 4 Thiên Kim Q12 Nguyễn Hữu Hào, Phường 6 0908 525 189
4 Quận 4 Diệp Khả 682 Đoàn Văn Bơ, Phường 16 093 957 46 68
5 Quận 4 Loan B243A Đoàn Văn Bơ, Phường 18 093 957 46 68
6 Quận 4 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, phường 4 02838254936
7 Quận 4 Hữu Nghị 309-311 Hoàng Diệu, phường 6 02838268050
Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán