Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 12 Long châu 18 17/1 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận 0965513097
2 Quận 12 Mỹ Châu 9 186  Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận 0397454188
3 Quận 12 Mai Phương 510 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận 0903330339
4 Quận 12 Ý Huyền 361 Tô Ký, Trung Mỹ Tây 0902826076
5 Quận 12 NT 499 499 Tô Ký, Trung Mỹ Tây 0902972499

 

Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán