Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Bến Tre Đông Y Đại Trung Hòa 8 Lê lai, phường 2 01289652893

02753829676

2 Ba Tri Thuận Hòa Đường 48 Đường 30/4, TT Ba Tri 0753850248
3 Mỏ Cày Nam Khải Hoàn Bùi Quang Chiêu, TT Mỏ Cày 02753843915
4 Mỏ Cày Nam Ba Vát Phước Mỹ Trung, TT Mỏ Cày 0753845240
5 Mỏ Cày Nam Chánh An Đường 38 Lê Lai, TT Mỏ Cày 0753843670
6 Châu Thành Quầy 18 Ấp 4,  TT Châu Thành 0918813938
7 Giồng Trôm Thái Hòa TT Giồng Trôm 01256937386
8 Giồng Trôm Tế Lương Đường 5 Chợ Tân Não, TT Giồng Trôm 0907069038
9 Giồng Trôm Quầy 997 Chợ,  TT Giồng Trôm 0946934063
10 Cao Lãnh Vĩnh Đức Đường 23.25 Nguyễn Du, phường 2 02773851633

 

Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán