Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Tp Bắc Giang Dũng Dương Số 137 Trần Nguyên Hãn 0912030861
2 Lạng Giang Hậu Hoàn Xóm Am, xã Xuân Hương 01662526345

01647137684

3 Lục Ngạn QT Số 239 Số 76 Trường Chinh, TT Chũ 0984081063
4 Lục Ngạn QT Số 104 Số 104 Phố Kép, Hồng Giang 01679968144
5 Lục Nam Lục Nam Phố Thanh Xuân 0988223669

 

Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán