Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Tp.Thanh Hóa Cường Vân 26 Trường Thi  
2 Tp.Thanh Hóa Hoàng An 225 Trần Phú – phường Ba Đình 0947070727
3 Tĩnh Gia Thanh Tùng TT Tĩnh Gia 0984050095
4 Tĩnh Gia Mỹ Hảo Hải An  
5 Tĩnh Gia Mỹ Hảo Chợ Kho Hải Ninh  
6 Yên Định Như Hoa Thúy TT Quán Lào 0988388386
7 Yên Định Thành Dung Phố Kiểu 01635718817
8 Quảng Xương Lường Thị Lý Lưu Vệ, TT Quảng Xương  
9 Bỉm Sơn Tấn Phát Bỉm Sơn  
10 Triệu Sơn Thanh Mão Hợp Lý 01688719683
11 Thiệu Hóa QT Số 27 Số 252, Tiểu Khu 12, TT. Vạn Hà 0949024500

 

Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán