Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

 

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 5 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 02838547622
2 Quận 5 Cửu Long 158 Nguyễn Trải, phường 2 0908860901
3 Quận 5 Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, phường 10 0934140557
4 Quận 5 Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, phường 10 0916042808
5 Quận 5 Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0909318316
6 Quận 5 Đại Lộc 73 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 02838571622
7 Quận 5 Hải Phong Đường 42 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0944431505
7 Quận 5 Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, phường 3 02839242740
8 Quận 5 Đức Nhân 40 Bùi Hửu Nghĩa, phường 2 0908316965
Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán