Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 4 Bảo Long 22 Vĩnh Hội, phường 4 02838254936
2 Quận 4 Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, phường 15 0948060346
3 Quận 4 Kim Phát Dược Phòng 269 Tôn Thất Thuyết, phường 3 0908354436
Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán