Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 11 Nhơn Chúng Đường 26 Ông Ích Khiêm, phường 1 01225968899
2 Quận 11 Thuận Khang Dược Hãng 1209 Đường 3/2, phường 6 0903105774
3 Quận 11 Việt Số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, phường 7 02839561247
4 Quận 11 NT Số 1 14 Ông Ích Khiêm, phường 14 0909587707

 

Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán