Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan Kids. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan Kids ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Xuân Trường Mai Thị Huyền Xóm 4, xã Xuân Tiến 01665878573
2 Xuân Trường Nguyễn Thị Hòa Chợ Cầu Cụ, xã Xuân Tiến 0946426106
3 Giao Thủy Trần Việt Hà Giao Lộc  
4 Giao Thủy Phòng khám Bs Liễu Giao Tiến  
5 Hải Hậu Ngô Thị Hải Chợ Hà Lan, xã Hải Phúc  
6 Nam Trực Ánh Mười Giao Cù  
7 Nghĩa Hưng Minh Nhài TT Quỹ Nhất  

 

Nhắn tin Facebook
Hỗ trợ 1800 6523 Đặt mua Tra cứu điểm bán